Deň: 31. marca 2023

TV ONÁS

Milí priatelia, sympatizanti, priaznivci, vzhľadom na čoraz viac jednostranné, neúplné a skreslené informácie z našich verejnoprávnych médií, ale aj súkromných amerických médií, ktoré vysielajú na našom území, sme sa rozhodli…