ONÁS

Občianske hnutie (neskôr Vlastenecký blok), vzniká za podpory Občianskych združení a spolkov, ako aj za podpory slovenskej odbornej, vedeckej a ekonomickej inteligencie. Pretransformovali sme sa zo zoskupenia aktivistov Občiansky generálny štrajk, ktorý už viac ako 2 roky bojuje v uliciach proti neodborným covidovým opatreniam a porušovaniu základných ľudských práv a slobôd. Zorganizovali sme desiatky protestov pred NR SR ako aj Prezidentským palácom. Napísali sme desiatky výziev na Vládu SR, Parlament, Prezidentku, Odborové zväzy a média, aby sa zastavil tento rozklad spoločnosti, bohužiaľ bez odozvy. Preto sme sa rozhodli, s plnou vážnosťou, založiť hnutie a postaviť sa zákonným spôsobom na Vašu ochranu.

Naša krásna vlasť je už takmer 30 rokov cielene rozkrádaná vďaka politikom, ktorým chýbajú základné morálne vlastnosti, ako je čestnosť, hrdosť a pokora, ako aj zodpovednosť za vládnutie ľudom tejto krajiny. Od vzniku Slovenskej republiky v r. 1993 sa naša pozícia v stredoeurópskom priestore neustále oslabuje. Rozhodli sme sa, že už nebudeme nečinne prizerať tomu rozkladu a postavíme sa spolu s vami za dodržiavanie našich základných ľudských práv a slobôd, ktoré sme si v r. 1989 vybojovali. Zastavíme nesystémové a neprofesionálne riadenie štátu, neustále sa zhoršujúcu sociálna, ekonomickú a zdravotná starostlivosť o nás, bežných občanov. Systém, ktorý si vybudovali doterajšie politické garnitúry, je nefunkčný! Preto ponúkame občanom Slovenska alternatívu ZÁSADNEJ REFORMY EXISTUJÚCEHO ANTI SYSTÉMU – zmeniť na systémové riadenie štátu, v ktorom na prvom mieste budú občania Slovenskej republiky.

Už sa ďalej nebudeme pozerať na tých, ktorí nám neodborným vládnutím devastujú náš štát a rozpredávajú nás zahraničnému kapitálu. Vyzývame všetkých občanov, občianske združenia, spolky v Slovenskej republike, ktorým záleží na budúcnosti našej vlasti, na budúcnosti našich detí a vnukov, pridajte sa k nám a spoločne vybudujme hrdý, slobodný, svojprávny, zvrchovaný, sebestačný, právny a spravodlivý štát, v ktorom bude mať každý občan dôstojný život.

Vlastenecký blok (predtým Hnutie ONÁS) je otvorené hnutie pre všetkých čestných občanov SR, ktorí si ctia Ústavu Slovenskej republiky, celistvosť jej územia a práva občanov bez rozdielu náboženského vierovyznania a rasovej príslušnosti. Zachovajme našu vlasť pre naše deti, vnukov a ďalšie pokolenia. Majme na pamäti našich predkov, ktorí obetovali svoje životy pre našu budúcnosť.

S úctou, Ivan Stanovič

pozn.: Od 7/2023 je „Hnutie ONÁS“ oficiálne premenované na „Vlastenecký blok