ZLOMENÁ PALICA NAD SLOVENSKOM?!
Priatelia,
zvolili sme si poslancov do NR SR. Opäť sme si zvolili menšie zlo. Manažmenty pol. strán sa dohodli, že si zvolia vládu SR. Zložili si prevažne vládu z tých , ktorú v r. 2020 voliči odvrhli, lebo usúdili, že to bola vláda zla. Vláda zlodejov, korupcie, napojená na mafie, teda zločinecké skupiny. Tak to tvrdili média a politici ktorí ich chceli nahradiť. V r. 2020 si občania zvolili nových zástupcov do parlamentu v nádeji, že tí budú spravovať štát lepšie, spravodlivejšie a budú slúžiť občanom. Aspoň tak to tvrdili v predvolebnej kampani. Žiaľ, sklamanie bolo ešte väčšie. Neslúžili občanom, zaviedli teror proti občanom, zhoršila sa životná úroveň občanov a sociálny systém nadobudol reálne trhliny. Odmietli sme ideológiu neo-liberálneho kapitalizmu, fašizmu a liberálnej totality. Odmietli sme aj politiku poslušného ,,pajáca“ v službách bruselského centristického systému.
Preto, si občania vo voľbách 2023 opäť zvolili to, čo v r. 2020 odvrhli. Tento scenár sa tu opakuje už niekoľko volebných dekád. Prečo? Lebo volíme systémové strany, ktoré slúžia globálnemu systému, ktorý je založený na podvodoch, klamstvách, neprávach a nespravodlivosti. Silnejší berie všetko a môže všetko! ( vyhraj voľby a môžeš všetko, keď si hráčom tohto globálneho systému). Lebo je bez kontroly moci. Volič si myslí , že volí on, ale volia média a politicky napojené mimovládne organizácie na tento globálny systém. Regulátorom sú aj tí, ktorí hlasy spočítavajú. Volič volí emóciami a nevolí rozumom. Volí pomstu, volí zo závisti, volí v prospech politikov a (volí, nevolí ) v prospech seba. Volič prestal rozlišovať medzi službou a vládou. Chce vládu a nie službu. Volič víta pomstu ako nástroj svojho uspokojenia. Slovenský volič volí medzi zlom a menším zlom. Kupuje ten istý tovar, len v inom balení! Žiaľ, nechceme riešiť príčiny, riešime dôsledky a niekedy len okrajovo. Volič si neuvedomuje , že sebe
a svojim deťom kupuje ,,železnú košeľu.“ Prestali sme rozmýšľať, porovnávať, hľadať a prijímať pravdu, dobro
a múdrosť. Nadobúdam pocit, ako by nám tento systém vyhovoval! Alebo sa mýlim?
Čo s tým?
Alternatív nie je veľa. Politické strany napojené na globálny systém riadenia štátu sa tu budú striedať do vtedy, pokiaľ nedôjde k absolútnemu rozkladu tohto globalistami riadenému systému, teda systému riadenému
a slúžiacemu jednej svetovej veľmoci a politikom. Nadstavený systém riadenia štátu nominantmi politických strán zlyhal. Životná úroveň občanov sa neposúva smerom hore, ale práve naopak, klesá v porovnaní so štátmi EU. To je hlavná príčina úpadku celej spoločnosti. Zlyháva ekonomika, školstvo, zdravotníctvo, kultúra, právo, spravodlivosť, morálka, etika. Pravdou je, že doteraz voličovi na slovensku nebola ponúknutá alternatíva, ktorá by presvedčila občanov, že politika sa dá robiť slušne a hlavne v prospech ľudí a národnoštátnych záujmov.
Tento nežiaduci stav môžeme zmeniť, len zmenou systému riadenia štátu. To znamená zmenou Ústavy SR, kontrolou moci, majetkovou a trestnoprávnou zodpovednosťou politikov a úradníkov v službách štátu, znížením počtu úradov a úradníkov.
Čo môže očistiť spoločnosť a odvrhnúť zotročenie ľudstva? Čo pre to môžeme urobiť my? (dejiny sa menia vojnami, revolúciami, vlastizradami).
1. Svetová, alebo Európska vojna.
2. Kontrarevolúcia vnútroštátneho, alebo európskeho rozmeru.
3. Spojenie Česko-Slovenských národov (republík) a obnoviť Česko-Slovenskú republiku (konfederáciu), ktorá bola  podľa vyjadrenia právnikov z ústavného práva, rozdelená protiústavne.
4. Alternatívou k dosiahnutiu zmeny systému riadenia štátu, je aj právo nevoliť.
Najbližšie k zmene systému riadenia štátu bol r.2022. keď protesty organizovali občiansky aktivisti a aktivisti iniciatívy Občianskeho generálneho štrajku. Viac menej, málokto si uvedomoval, že prebiehala občianska revolúcia proti liberálnej ideológii, ktorá sa snažila zakoreniť liberálnu totalitu. Liberálni,,demokrati” zaviedli opatrenia, ktorými obmedzovali ľudské práva a slobody občanov. Mediálnu demokraciu nahradila totalitná demagógia. Cenzúra štátnej moci sa preniesla do médií, do kontroly písanej, alebo aj myšlienkovej! Kto nezdieľal nastolenú liberálno demagogickú diktatúru, bol považovaný za nepriateľa liberálmi nastolenému režimu. Tieto prvky totalitného režimu ľudia na uliciach vytrvalo odmietali. Veľkú úlohu proti dezinformáciám liberálnej totality zohrali alternatívne média, ktoré umožňovali pluralitu názorov, čo mainstreamové média odmietali. Viac ako trojročný občiansky odpor ,,nahlodával“súdržnosť 95 člennej parlamentnej väčšiny, ktorá s pričinením aj parlamentných opozičných strán napokon rezignovala.
Občianska revolúcia, nebola dokončená.
Žiaľ, nebola ochota politických strán, odborových organizácií a inštitúcií vyvolať okrúhly stôl, za účasti politických strán, zástupcov ľudu a odbornej verejnosti. Vyústením tejto nevôle občanov s politikou vládnucej moci, bol nasledovný parlamentom vyvolaný pád ,,Hegerovej“ vlády v decembri v r. 2022. Vznikla dohoda politických strán na vypísanie predčasných parlamentných volieb. Teda pokračujeme v starom režime v ktorom politici sú na prvom mieste a bežní občania na poslednom mieste.
Na Slovensku akt národného zmierenia je možné učiniť aj namiesto volieb. Teda nevoliť. ( tichá revolúcia odporu). Následne sa dohodnúť na vláde národného porozumenia, po dohode politických strán, delegátov z ľudu a odbornej verejnosti. Vyústením by bola zmena ústavy SR a vypísanie nových demokratických parlamentných volieb. Zmenou systému riadenia štátu, by sme mohli zjednotiť národ, politickú roztrieštenosť, očistiť spoločnosť, zabrániť rozpad štátu, ako aj celej spoločnosti. Chce to vôbec niekto?
Dovoľte mi, aby som na záver poďakoval všetkým odvážnym a obetavým ľuďom, ktorí viac ako tri roky bojovali na uliciach, ale aj tým, ktorí duchom boli s nami. Vďaka vám, ktorí ste neúnavne zápasili za našu slobodu, za slobodu našich detí a nedovolili ste návrat ďalšej ideologickej totalite. Veríme, že zápas za tieto hodnoty nebol márny a povzbudí aj tých, ktorí v danej dobe nechápali, že sloboda nie je samozrejmosť a prichádza sama. Náš zápas nekončí, bude pokračovať!
S úctou
Ivan Stanovič
23.11.2023

Od Palo

Pridaj komentár