Martinský Manifest 7.5. 2022

Vážená pani, vážený pán,

dovoľte nám, poďakovať sa Vám za účasť na Konferencii „Zmena je náš cieľ“. Presvedčili sme sa, že na Slovensku je veľmi veľa národovcov, hrdých Slovákov, ktorí chcú priložiť ruku k záchrane našej krásnej krajiny, ktorú sme zdedili po našich predkoch a želáme si ju zanechať našim deťom a budúcim generáciám… Chceme Vás vyzvať, aby ste šírili informácie o konferencii, o skvelých ľuďoch, odborníkoch, bojovníkoch za naše práva, ktorí sa k Vám na tejto konferencii prihovárali.

Veríme, že na Slovensku je väčšina ľudí s čistým srdcom a vierou, že dobro vyhrá nad zlom a spoločnými silami zvrhneme vládu amatérov a amerických prisluhovačov. Veríme, že opäť vybudujeme našu krásnu domovinu. Šírme spoločne osvetu, pomôžme zbaviť sa strachu tým, ktorí sa boja postaviť sa na stranu pravdy! Hovorme o našich víziách, o Slovensku sebestačnom, nezávislom, zvrchovanom, plnom sociálnych istôt a šťastných rodín. Oslovte nás, v prípade, že máte záujem s nami spolupracovať, či už ako náš člen, alebo len ako sympatizant. Vytvárajme skupiny rovnako mysliacich ľudí naprieč celým Slovenskom!
Musíme sa spojiť, my všetci roduverní, odhodlaní a smelí, ako naši štátotvorní predkovia!
MOR HO!

S úctou

Výkonný výbor Hnutia Občan Národ Spravodlivosť

    

VIDEÁ z konferencie:

Dipl. Ing. Ľubica Cintulová – Otvorenie konferencie (video)

Mgr. Ivan Stanovič – Program Hnutia ONÁS (video)

RNDr. Jozef Prokeš CSc. – Kritické myslenie, zahraničná politika, vojna (video)

Ing. Ľubica Harákalová PhD. – Slovenské školstvo, príležitosti a ohrozenie (video)

MUDr. Peter Lipták – Aktuálne ohrozenia a reforma zdravotníctva (video)

Gen. major Ing. Emil Vestenický – Obranyschopnosť Slovenskej republiky (video)

Ing. Pavol Ľupták – Máme ešte šancu zabrániť bankrotu Slovenska? (video)

 

JUDr. Michal Tur – Ústavnosť, pilier právneho štátu (video)

Ing. Miroslav Jureňa – Rozvoj vidieka, potravinová sebestačnosť v podmienkach nového štátu (video)

Dipl.tech. Arpád Matejka – Nová politická garancia ústavnosti (video)

Ing. Ján Gajdoš – Nová bezpečnostná stratégia (video)

Ľudovít Gunčaga – Slovenská identita a štátnosť, východiská do budúcnosti (video)

Mgr. Ivan Stanovič – Program Hnutia ONÁS 2 (video)

Marian Soukup – Vyhlásenie Martinského Manifestu (video)

 

Ak sa Vám páčia naše myšlienky a súhlasíte s Martinským manifestom, môžete podporiť našu spoločnú vec podpisom tu:

Podpísať Martinský manifest