Prísaha národu SR

Dňa 17.10.2021 sme sa zišli v Modre, aby sme prejavili svoju slobodnú vôľu k národu Slovenskej republiky.