Oficiálne stanovisko Hnutia Občan Národ Spravodlivosť, Občianskeho Generálneho Štrajku, Jazdcov za slobodu a Autoštrajkov, k podpísaniu „Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov Amerických

S poľutovaním musíme skonštatovať, že sa dnešný deň 9. február 2022 zapíše do kroniky histórie Slovenské národa čiernymi písmenami. Dnes si 76. poslancov, zradcov, Národnej rady SR s chuťou zatancovalo na našom hrobe! Nerozumiem, či sú tak nevedomí, či tak zapredaní, či tak bezcitní a bezohľadní k vlastným rodinám, vlastným deťom, svojím rodičom, prarodičom, vnukom, ak už odhliadnem, od ich pocitom k vlastnému národu a každému občanovi SR, že sa mohli dopustiť takejto vlastizrady! Schválili vazalskú, neakceptovateľnú zmluvu pre našu Slovenskú republiku. Dohodu, či zmluvu, nech už tento panflet vlastizrady akokoľvek nazveme, ktorou sa Slovenský národ stane otrokom amerických okupantov! Pošliapali naše práva, našu suverenitu a zvrchovanosť našej krásnej vlasti ! Táto vláda nám každým dňom ukazuje, ako je nekompetentná a ako tyransky v záujem len a len vlastných záujmov ničí našu krajinu a našu štátnosť! Občania naši MY IDEME BOJOVAŤ ĎALEJ ZA VÁS A NAŠE DETI, NAŠU BUDÚCNOSŤ! MOR HO !!!

Od Jozef

Pridaj komentár